Family Affairs logo

NL flagNederlands

Akte Rhoon

Let us find your ancestors!

Oterleek - Testaments

Inventory nrs. 6282 and 6283 of the Old Judicial Records (ORA) of Oterleek contain a number of testaments made in the period 1774 - 1790. Below, we give the dates at which these were made, and the names of the people who made their testament.

inv. nr. 6282

Date Name(s)
15-8-1774
Pieter Pietersz Suurbier en IJtje Jans Tuijnman, egtelieden in de bedijkte Schermeer.
12-10-1774
Cornelis Jansz Cos en Aagje Pieters Rooke, egtelieden in de Heerhuijgenwaard.
2-3-1775
Maartje en Neeltje Jans Froon, zijnde twee gezusters te Oterleek.
26-5-1775
Klaas Jansz Dekker en Trijntje Jans Bijl, egtelieden in de Heerhuijgenwaard.
4-8-1775
Jan Muusz Stammis en Aaltje Cornelis Snijer, egtelieden in de Schermeer.
18-12-1775
Maarten Jansz Wouda ende Dieuwertje Cornelis Leijen, egtelieden in de Schermeer.
22-1-1776
Floris Schenk en Eefje Warder, egtelieden te Rustenburg.
31-1-1776
Jacob Aldertsz Pater en Trijntje Cornelis, egtelieden in de Heerhuijgenwaard.
7-7-1776
Frans Maartensz Kalis en Belijtje Pieters Hoogland, egtelieden in de Schermeer.
27-12-1776
Dirk Dirks Dekker en Maartje Klaas Bloothoofd, egtelieden in de Schermeer.
13-2-1777
Jacob Groenveldt en Maartje Dirks Schoorl, egtelieden in de Heerhuijgenwaard.
4-3-1777
Gerrit Tamisz Kuijper en Trijntje Fredriks de Goede, egtelieden in de Schermeer.
20-6-1777
Wijbrant Jansz en Pieter Ariensz Ootjer, beijde woonende te Oterleek.
10-10-1777
Gerrit Hendriksz en Ariaantje Cornelis, egtelieden te Oterleek.
6-11-1777
Arien Willemsz de Geus en Trijntje Cornelis Wortel, egtelieden woonagtig in de bedijkte Schermeer aan de Noordervaart.
16-11-1777
Jan Jansz Tamis en Maartje Dirks Zijp, egtelieden woonagtig in de bedijkte Schermeer aan de Westdijk.
9-10-1778
Jan Luijtjes Veen en Wulmet Pieters Haan, egtelieden inde Heerhuijgenwaard.
13-11-1778
Pieter Jans Aarzen en Maartje Klaas Hartenberg, egtelieden in de Schermeer.
12-3-1779
Dirk Cornelisz Booij en Guurtje Cornelis Keijzer, egtelieden te Hensbroek.
9-4-1779
Sijmon Dirksz Plompert en Jantje Jans de Jonge, egtelieden in de Heerhuijgenwaard.
15-6-1779
Cornelis Remsz Visser en Maartje Gerrits Heijlema, egtelieden in de Schermeer.
29-9-1779
Ariën Jansz Klaver en Aafje Jacobsd Beek, egtelieden in de bedijkte Schermeer bij Rustenburg.
25-1-1779
Dirk Dirksz Dekker en Wumpje Pouwlis van Dijk, egtelieden in de Schermeer.
14-11-1781
Pieter Klaasz Suurbier.
10-10-1782
Ariën Jansz Beukis en Guurtje Jacobs Slooten, egtelieden in de bedijkte Schermeer aan de Moolenweg.
6-12-1782
Klaas Willemsz Slot(?) en Maartje Jacobs Hoogland, egtelieden te Oterleek.
6-5-1783
Joseph Jansz Gerholt en Maartje Klaas de Boer, egtelieden te Oterleek.
14-5-1783
Pieter Pietersz Klaaver en Niesje Jans Zijp, egtelieden in de Schermeer aan de Westdijk.
11-6-1783
Luijtje Jansz Graave en Antje Klaas Bemmezijl(?), egtelieden in de Heerhuijgenwaard.
13-8-1783
Ariën Claasz Schenk en Lijsbeth Jacobs, egtelieden in de Heerhuijgenwaard onder Hensbroek.
1-10-1783
Jacob Evertsz Bezem en Maartje Gerrits Schoorl, egtelieden in de Heerhuijgenwaard.
19-12-1783
Jan van der Veen, te Akersloot woonagtig.
18-3-1784
Pieter Sijmonsz Moolenaar en Neeltje Cornelis van der Velde, egtelieden in de bedijkte Schermeer.
15-4-1784
Cornelis Jansz Rit en Neeltje Jacobs Veenboer, egtelieden in de Heerhuijgenwaard.
16-6-1784
Jan Ariensz Dekker en Trijntje Jans Hoogeboom, egtelieden te Oterleek.

 

inv. nr. 6283

Date Name(s)
18-6-1784
Trijn Ariens Huijsman
13-9-1784
Gerrit Jansz Kuijlboer en Sijbrig Jans Geldebos, egtelieden in de Schermeer
15-6-1785
Pieter Corn[elis] de Groot en Antje Cornelis Waij, egtelieden in de Schermeer aan de Zuijdervaart
15-8-1785
Sinj[eur] Jan Hendrik Schuijlenburg , Mr. Chirurgijn, en Juffrouw Hendrina Boekhorst, in de Schermeer op ‘t Zeglis.
15-8-1785
Cornelis Jacobsz Smit en Maartje Jans Swager, egtelieden in de Heer Huijgenwaard bij Oterleek.
27-3-1786
Jan Pieters Bol en Teetje Joris vander Sluijs.
10-9-1786
Jan Samuel Stephani en Grietje Cornelis Ceezen, bejaarde egtelieden te Oterleek.
18-9-1786
Jan Pieters Han en Grietje Sijmens Moolenaar, egtelieden te Oterleek.
19-6-1787
Dirk Rijksz en Marijtje Cornelis, egtelieden te Spierdijk.
19-3-1789
Bouke Jansz en Trijntje Aartze, egtelieden in de Schermeer.
22-3-1789
Dirk Leendertsz vander Sluijs en Aaltje Willems Watertor, egtelieden in de Schermeer.
28-4-1789
Cornelis Cornelisz Nap en Trijntje Jacobs Dubbeld, egtelieden op het passeren dezes te Oterleek.
12-5-1789
Pieter Gerritsz Brandjes en Trijntje Jacobs Bruijn, egtelieden in een Heerhuijgenwaards watermoolen aan de Rustenburgergang.
14-5-1789
Jacob Sijmonsz Koppis en Maartje Crelis Hoogland, egtelieden op Noordijk onder den bedrijve van Ursem.
21-5-1789
Cornelis Hendriks van der Busse en Bregje Dirks Schoo(rl?), egtelieden in de Heer Huijgenwaard.
2-8-1789
Jan Sijbrands Wijn en Guurtje Claas Hartenberg, egtelieden in de Heer Huijgenwaard.
21-9-1790
de E. E. Jan Schellinkhout en Maartje Sint te Oudorp.

 

Zegel